Garancija zobozdravstvenih storitev

Sowelo, zobozdravnik, ki je Kul.

Pri Zobozdravstvo Sowelo zagotavljamo kvaliteto opravljenih storitev, zato vam na vsa svoja dela dajemo od 2 do 5 let garancije.

Pri Zobozdravstvu Sowelo damo veliko na zadovoljstvo in zaupanje naših strank, zato želimo vse nastale težave rešiti v obojestransko zadovoljstvo. Zato vam na vsa svoja fiksnoprotetična dela (mostički, prevleke) dajemo 5-letno garancijo. Za snemnoprotetične nadomestke velja garancija 3 let, za direktne restavracije pa 2 leti. Obdobje garancije se začne z dnem opravljene storitve. Iz garancije so izključeni vsi provizoriji, nezgodne poškodbe in endodontsko/koreninsko zdravljenje zob. Z računom uveljavljate garancijo. Garancija ne krije mehanskih poškodb.

Garancije v zobozdravstvu so dokaj nehvaležna zadeva, saj je končni rezultat vedno odvisen od mnogih so-odločujočih faktorjev, med drugim od odziva organizma, vašega sodelovanja in upoštevanja danih navodil, v veliki meri pa seveda tudi od kvalitetno opravljenega dela z naše strani.

Vsekakor vam lahko garantiramo, da bomo naše delo opravili z največjo skrbnostjo in vso potrebno natančnostjo in strokovnostjo, kar pa je zagotovilo, da bo vaše zdravstveno stanje po končani terapiji ob upoštevanju naših navodil in redni in temeljiti vsakodnevni skrbi za ustno higieno zagotovo boljše kot pred zobozdravstvenimi posegi. Popolnega ozdravljenja v 100 % primerov v žal ne moremo garantirati.

Garancija velja le pod sledečimi pogoji:

  • da stranka zobozdravnika pred pričetkom tretmaja opozori na vse svoje bolezni ali stanja, ki bi lahko negativno vplivala na stanje zob in/ali obzobnih tkiv (npr.sladkorna bolezen, epilepsija, osteoporoza, sindrom suhih ust ali zmanjšano izločanje sline, stanje po obsevanju ali kemoterapiji, nočno škrtanje z zobmi, itd.).
  • da stranka sprejme tretma v obliki, ki mu jo kot optimalno predlaga naš zobozdravnik.
  • da stranka upošteva in se drži vseh navodil, ki jih da naš zobozdravnik.
  • da stranka redno in temeljito skrbi za ustno higieno.
  • da stranka opravi reden pregled oziroma kontrolo in profesionalno higiensko fazo pri nas vsaj enkrat na leto oziroma pogosteje, če tako predlaga naš zobozdravnik. Skrb za naročilo na pregled oziroma kontrolo in profesionalno higiensko fazo nosi stranka. 
  • garancija pri implantatih velja za obstojnost uporabljenih materialov.
  • če je bil opravljen poseg pri drugem zobozdravniku z predhodnim posvetovanjem z nami.

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena fiksnoprotetična dela (prevleke, mostički, inlayi, onlayi, veneerji) veljajo sledeči pogoji: če je potrebno v laboratoriju narejeno restavracijo zamenjati v prvih dveh letih, bomo to opravili povsem brezplačno. V kolikor je zamenjava potrebna v dveh do treh letih po fiksnem ali začasnem cementiranju, stranka nosi 40 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). V kolikor je zamenjava potrebna v treh do štirih letih, stranka nosi 60 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). V kolikor je zamenjava potrebna v štirih do petih letih, stranka nosi 80 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). Po petih letih je garancija pretečena in stranka nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena snemnoprotetična dela (proteze) veljajo sledeči pogoji: če je potrebno v laboratoriju narejen zobni nadomestek zamenjati v prvem letu, bomo to opravili povsem brezplačno. V kolikor je zamenjava potrebna v enem do dveh letih po vstavitvi, stranka nosi 40 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). V kolikor je zamenjava potrebna v dveh do treh letih po vstavitvi, stranka nosi 80 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). Po treh letih je garancija pretečena in stranka nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Za vse direktne restavracije (plombe) velja 100 % garancija dveh let. Po dveh letih je garancija pretečena in stranka nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je ta potrebna.

Pri večini strank je parodontalno bolezen mogoče pozdraviti oz. jo spraviti pod kontrolo, vendar je pot do tja včasih dolga in zahtevna. Kot pri vsaki kronični bolezni se morate tudi pri parodontalni bolezni zavedati, da se ob neupoštevanju danih navodil glede skrbne in redne ustne higiene le-ta vedno lahko ponovi ali razvije. Zato toplo priporočamo redne kontrole in redne vzdrževalne faze vsaj enkrat letno.

Zavedamo se, da lahko pride do nenačrtovanega zdravljenja koreninskega kanala, kadar je en ali več zob pripravljenih za izdelavo prevleke, mostička ali drugega fiksnoprotetičnega nadomestka. Izjemoma se namreč lahko zgodi, da zobna pulpa med pripravo za prevleko ali mostiček iz različnih razlogov odmre, zaradi česar je nujno potrebna naknadna oskrba koreninskega kanala (zdravljenje zoba). Vse storitve opravljamo po strokovnih smernicah in se trudimo napraviti vse v smeri, da se izognemo nepredvidenemu zdravljenju. Stranka nosi celotne stroške zdravljenja.