COVID-19 (Koronavirus) in zobozdravnik

Kako bo po novem potekal obisk pri zobozdravniku?

Ambulante bodo morale skladno z navodili, ki jih je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije, pri vseh bolnikih dan pred pregledom preveriti njihovo zdravstveno stanje, jih obvestiti, v katerih primerih ne smejo obiskati ambulante, in jih seznaniti z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb.

Če bo imel bolnik simptome bolezni covid-19, mu bo ambulanta ponudila poznejši termin.

Osebna varovalna oprema za osebje

Tudi pri obravnavi domnevno zdravih bolnikov bomo morali uporabljati zaščitno opremo, med drugim masko FFP2/N95, vizir, ki sega v področje vratu, ali zaščitna očala, pokrivalo oz. plašč z dolgimi rokavi, pokrivalo za lase in ušesa ter rokavice. Po vsaki stranki se mora komplet osebne varovalne opreme zamenjati.

Zmanjšanje čakalnih vrst

Za vsako stranko se bo napravil podroben načrt potrebnih posegov, vključno z rentgensko diagnostiko, da se število potrebnih obiskov zmanjša ma minimum. Delo bo potekalo, prilagojeno – da se stranki v enem obisku, če sama to želi, napravi čim več.

 • Naročanje

  V naši ordinaciji bo naročanje potekalo le na daljavo. Stranke prosimo, da izpolnijo spletni vprašalnik "za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti". Po izpolnjenem vprašalniku se boste zapisali v našo bazo in Vas bomo poklicali. Novih strank trenutno ne sprejemamo.

 • Čakanje

  Čakalnica bo fizično zaprta in zaklenjena, vstop bo dovoljen le naročenim. Z mladostniki lahko pride en zdrav spremljevalec. V čakalnici je lahko prisotna le ena oseba, v primeru, da pride do nepredvidenih okoliščin, se mora upoštevati minimalna varnostna razdalja - najmanj meter in pol. Pred vstopom v čakalnico si bo treba nadeti masko in si razkužiti roke, razkužilnik bo na voljo na ustreznem mestu. Iz čakalnice bomo odstranili revije, igrače, okraske ali druge ne-nujne predmete, ki lahko predstavljajo vir prenosa okužbe.

 • Obravnava

  Pri prihodu se najprej ponovno opravi sprejemna triaža in se preveri za simptomi in znaki COVID-19. V ambulanto boste vstopili z zaščitno masko. Za vsako stranko se bo napravil podroben načrt potrebnih posegov, vključno z rentgensko diagnostiko, da se število potrebnih obiskov zmanjša ma minimum. Delo bo potekalo, prilagojeno - da se stranki v enem obisku, če sama to želi, napravi čim več.

 • Birokracija

  Za zmanjšanje virov prenosa okužbe se trudimo čim več opraviti brezpapirno. Vsi nujni papirji bodo izpolnjeni digitalno.

 • Po obravnavi

  Po vsaki stranki bodo postori očiščeni, razkuženi in prezračeni za najmanj deset minut. Zamenjali bomo tudi osebno varovalno opremo.

Obisk zobozdravnika na kratko

 • Naročanje

  V naši ordinaciji bo naročanje potekalo le na daljavo. Stranke prosimo, da izpolnijo spletni vprašalnik "za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti". Po izpolnjenem vprašalniku se boste zapisali v našo bazo in Vas bomo poklicali. Novih strank trenutno ne sprejemamo.

 • Čakanje

  Čakalnica bo fizično zaprta in zaklenjena, vstop bo dovoljen le naročenim. Z mladostniki lahko pride en zdrav spremljevalec. V čakalnici je lahko prisotna le ena oseba, v primeru, da pride do nepredvidenih okoliščin, se mora upoštevati minimalna varnostna razdalja - najmanj meter in pol. Pred vstopom v čakalnico si bo treba nadeti masko in si razkužiti roke, razkužilnik bo na voljo na ustreznem mestu. Iz čakalnice bomo odstranili revije, igrače, okraske ali druge ne-nujne predmete, ki lahko predstavljajo vir prenosa okužbe.

 • Obravnava

  Pri prihodu se najprej ponovno opravi sprejemna triaža in se preveri za simptomi in znaki COVID-19. V ambulanto boste vstopili z zaščitno masko. Za vsako stranko se bo napravil podroben načrt potrebnih posegov, vključno z rentgensko diagnostiko, da se število potrebnih obiskov zmanjša ma minimum. Delo bo potekalo, prilagojeno - da se stranki v enem obisku, če sama to želi, napravi čim več.

 • Birokracija

  Za zmanjšanje virov prenosa okužbe se trudimo čim več opraviti brezpapirno. Vsi nujni papirji bodo izpolnjeni digitalno.

 • Po obravnavi

  Po vsaki stranki bodo postori očiščeni, razkuženi in prezračeni za najmanj deset minut. Zamenjali bomo tudi osebno varovalno opremo.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja

Vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni.